Artikel 1

Een training duurt 55 minuten, een half trainingsuur duurt 30 minuten. Onder een privetraining wordt verstaan, training voor 1 of 2 personen. Vanaf 3 cursisten wordt het een groepstraining. De lessen zijn uitsluitend voor leden van de tennisvereniging.

 

Artikel 2

Bij uitval van een training door bijv. ziekte van de leraar zullen de trainingen worden ingehaald. Of wordt de trainer vervangen. Gemiste trainingen door de cursist zijn voor rekening van de cursist. Bij verhindering van de cursist kan de cursist zelf een vervanger van hetzelfde niveau regelen. Dit in overleg met de trainer. Bij verhindering van cursist die privétrainingen volgt maken cursist en trainer een afspraak voor een inhaaltraining. De trainer mag ervoor kiezen per lescyclus 2 alternatieve trainingen te verzorgen ( bijvoorbeeld theorieles of padeltraining ). Na de reguliere lescyclus worden max. 2 trainingen ingehaald, de tennisschool zal de data van inhaallessen zo spoedig communiceren met de leerling. De inhaallessen worden vaak in het weekend gegeven.

 

Artikel 3

U kunt zich tot maximaal 1 week voor aanvang van de cursus terugtrekken. Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de cursus door u voortijdig wordt afgebroken vindt geen restitutie plaats. Wel kan een vervanger van gelijke sterkte de trainingen overnemen.

 

Artikel 4

De lescyclus ( inclusief inhaaltrainingen ) worden voor de eerste training bekend gemaakt. Zonder tegenbericht gaat de les altijd door, anders wordt u per sms of mail op de hoogte gebracht.

 

Artikel 5

Wij doen ons best u te plaatsen in de groep van uw keuze, wij kunnen niet garanderen dat u in deze groep komt. Wanneer dit niet lukt zullen wij u hiervan (voor de start van de trainingen) op de hoogte stellen.

 

Artikel 6

Het volgen van de trainingen geschiedt volledig op eigen risico. De tennisschool / trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 

Artikel 7

U ontvangt na de 2e trainingsweek een rekening van het lesgeld. Op de rekening zal een betalingstermijn staan van 14 dagen. U kunt de factuur in 2 termijnen betalen, dit is alleen mogelijk wanneer u dit schriftelijk aangeeft voor de 1ste tennistraining. Aanmelding voor een cursus houdt in dat men akkoord gaat met dit lesreglement. Amersfoort, februari 2018.